Chinese    Dutch    English    French    German    Hindi    Italian    Persian    Portuguese    Russian    Spanish    Tamil    Turkish

 

SOA Manifest

Service oriŽntatie is een gedachtegoed dat richting geeft aan wat je doet. Service georiŽnteerde
architectuur (SOA) is de technologie architectuur die het gevolg is van het toepassen van service
oriŽntatie principes.

We passen service oriŽntatie toe om organisaties te helpen systematisch duurzame business
waarde te leveren, waarbij de wendbaarheid toeneemt en de kosten dalen, in overeenstemming
met veranderende behoeften van de business.

Vanuit onze praktijkervaring, zijn we tot de volgende prioriteitstelling gekomen:

Business waarde gaat boven technologie strategie
Strategische doelen gaan boven projectgebonden voordelen
Intrinsiek vermogen tot samenwerking gaat boven maatwerk integraties
Herbruikbare services gaan boven doelspecifieke oplossingen
Flexibiliteit gaat boven optimalisatie
Evolutionaire verfijning gaat boven het nastreven van initiŽle perfectie

Hoewel wij de onderwerpen rechts waarderen, hechten wij mťťr waarde aan
de onderwerpen links.

 

Richtinggevende Principes

We hanteren deze principes:

Respecteer de sociale en gezagsstructuur van de organisatie.

Onderken dat SOA uiteindelijk verandering vereist op vele niveaus.

De mate waarin SOA geÔmplementeerd wordt kan variŽren. Houd de inspanningen beheersbaar en binnen betekenisvolle kaders.

Producten en standaarden alleen zullen niet leiden tot SOA, noch zullen ze het service oriŽntatie gedachtegoed voor je implementeren.

SOA kan gerealiseerd worden met behulp van een scala van technologieŽn
en standaarden.

Stel een samenhangende set van bedrijfsbrede standaarden, normen en voorschriften vast, gebaseerd op industrie-, de facto en
community standaarden.

Streef naar uniformiteit aan de buitenkant, sta tegelijkertijd diversiteit
toe aan de binnenkant.

Identificeer services door business en technologie belanghebbenden
te laten samenwerken.

Maximaliseer service gebruik door rekening te houden met zowel huidig
als toekomstig gebruik.

Verifieer dat de services voldoen aan de behoeften en doelstellingen
van het bedrijf.

Pas services en hoe ze georganiseerd zijn aan op basis
van daadwerkelijk gebruik.

Scheid de verschillende aspecten van een systeem op basis van de
snelheid waarmee ze veranderen.

Beperk impliciete afhankelijkheden en publiceer alle externe afhankelijkheden met als doel robuustheid te vergroten en de impact van
verandering te verkleinen.

Organiseer elke service rond een samenhangende en onderhoudbare eenheid van functionaliteit, dit op elk abstractieniveau.


 

Authors

Ali Arsanjani
Grady Booch
Toufic Boubez
Paul C. Brown
David Chappell
John deVadoss
Thomas Erl
Nicolai Josuttis
Dirk Krafzig
Mark Little
Brian Loesgen
Anne Thomas Manes
Joe McKendrick
Steve Ross-Talbot
Stefan Tilkov
Clemens Utschig-Utschig
Herbjörn Wilhelmsen
 

Vertalers

Laurens Van Berge Henegouwen
Arco Keijzer
Johan Kumps
Brian Lokhorst
Edwin Smink
 

Home    Wordt ondertekenaar    Ondertekenaars    Over het manifest    PDF   
Over de auteurs    Dankbetuigingen    Video van bekendmaking   
Over de vertalers   


Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
Copyright © 2009-2013, The SOA Manifesto Authors